Valurautaputken pinnoitteet


Sisäpinnoite

Juomavesiputkien sisäpinnoitteena käytetään masuunikuonasementtiä, joka kestää paremmin pehmeitä vesiä, kuin Portland-sementti.

 

 

Ulkopinnoite

BioZinalium

Sinkki-alumiiniseoksen suojaus perustuu sinkin galvaaniseen suojaan ja alumiinin muodostamaan kestävään matriisiin. Ollessaan kosketuksissa ympäröivän maaperän kanssa sinkki reagoi rautametallin kanssa muodostaen hitaasti tiiviin ja kestävän sinkkisuolakerroksen. Paikallisissa vaurioissa positiiviset sinkki-ionit kulkeutuvat huokoisen pintamateriaalin läpi muodostaen vauriokohtaan kiinteän liukenemattoman sinkkisuolakerroksen. Mitä aggressiivisempi maaperä, sitä nopeammin sinkki muuttuu sinkkisuolaksi. Alumiinimatriisi hidastaa tätä prosessia sitomalla sinkin ja luovuttamalla sitä optimaalisella nopeudella.

 

 • BioZinalium putkien ulkopinnoitteena on kuparilla vahvistettu alumiini-sinkkipinnoite ZnAl(Cu) 400 g/m² sekä epoksimaali. Pinnoite soveltuu yleisimpiin maaperiin, joiden ominaisvastus ei alita 500 ΩCm. BioZinalium-pinnoite on saatavana DN 600 -kokoon asti.
 • Kokoalueella DN 700 - 1000 peruspinnoittena käytetään Zn+Al-Natural -pinnoitetta. Pinnoite soveltuu yleisimpiin maaperiin, joiden ominaisvastus ei alita 500 ΩCm.
 • Yli DN 1200 -kokoisissa putkissa peruspinnoitteena on sinkki+bitumi. Suositeltavaa on selvittää maaperän korroosioherkkyys suurempien putkien ollessa kyseessä.
 • Erittäin syövyttävissä maaperissä, tai jos maaperässä esiintyy hajavirtoja, käytetään PE- tai PUX-pinnoitetta.
 • Pakkosujutuksessa, jossa putkeen kohdistuu hankaavaa rasitusta, käytetään sementti-lasikuitupinnoitteista ZMU-putkea.

BioZinalium-animaatiovideo

 

 

Kuitusementtipinnoitettu ZMU-putki

 • Ulkoisia kuormituksia ja hankausta kestävä pinnoite.
 • Lujat lukittavat liitokset.
 • Vahvistettu korroosiosuojaus.
 • Mahdollistaa karkeiden kaivuumaiden hyödyntämisen ympärystäyttönä = erittäin vähäinen ympäristönkuormitus ja hiilijalanjälki.
 • Vaakaporaus, pakkosujutus, vesistölaskut.
 • Sisäpinnoite: masuunikuonasementti.
 • Ulkopinnoite: ZMU kuitusementti+ Zn 200g/m².
 • Putki EN GJS-450-10.

 

 

Lisää tarjouskoriin