Langaton IZAR-radioluentajärjestelmä


Uusi eurooppalainen energiatehokkuusdirektiivi edellyttää läpinäkyvää energiatiedonhallintaa, joka on tehty kuluttajalle helposti ymmärrettäväksi. DIEHL METERINGin hiljattain kehittämä järjestelmätekniikka mahdollistaa nopean ja täsmällisen veden- ja energiankulutustiedon keräämiseen ja tiedon edelleenlähetyksen. Järjestelmätekniikka ei ainoastaan takaa korkeaa mittaustarkkuutta ja nopeaa tiedonkeruuta, vaan tarjoaa myös mahdollisuuden luoda tarkkoja kulutusprofiileja. Näin järjestelmä edistää energiaa säästävää kulutuskäyttäytymistä.

 

Helppo automaattinen mittarinluenta yksinkertaistaa perinteisten mekaanisten mittareiden vaatimaa luentaprosessia - ei kiipeilyä mittarikaivoihin eikä luentakäyntien sopimista. Hankalat odotusajat ja sääolosuhteista aiheutuvat viiveet poistuvat kokonaan.

 

 

IZAR-järjestelmän edut

Ajansäästö
•   Ei luentakäyntien sopimista
•   Ei odotusaikoja
•   Optimoidut luentakierrokset

 

Helppo, puhdas ja turvallinen luenta
•   Kun mittarit ovat vaikeissa paikoissa
•   Kun mittarikaivo on tulvinut
•   Kun jää tai lumi hankaloittaa

 

Energianhallinta
•   Nopea tiedonkeruu
•   Tarkkojen kulutusprofiilien luonti
•   Panostus ympäristön suojeluun

 

Turvallinen tiedonkäsittely
•   Vuotojen havainnointi
•   Ilkivallan eliminointi

 

 

Izar mobile

Lisää tarjouskoriin