M-Bus-mittarinluentajärjestelmä


M-Bus-mittariluentajärjestelmän käyttökohteita ovat kerros- ja rivitalot sekä teollisuuslaitokset. M-Bus on avoin standardoitu protokolla. Järjestelmän sopivat eri valmistajien laitteet ja lähes kaikki verkkorakenteet ovat mahdollisia.

 

Järjestelmään kuuluvat

  • impulssilaitteelliset kylmä- ja lämminvesimittarit kierreliittimineen
  • M2-pulssinkeruuyksikkö
  • keskusyksikkö sekä mahdollinen toistin
  • modeemi.

Vaihtoehtoisesti järjestelmä voi koostua

  • M-Bus -liitäntäisestä kylmä- ja lämminvesimittarista (tällöin ei tarvita keruuyksiköitä)
  • keskusyksiköstä ja mahdollisesta toistimesta
  • modeemista.

 

Myös M-Bus-kortilla varustettu energiamittari, sähkömittari tai kaasumittari on mahdollista liittää järjestelmään. Pulssilähdöllä varustetut mittarit voidaan liittää järjestelmään pulssinkeruuyksikköä käyttäen.

 

 

Toimintaperiaate

Tiedonsiirto keskusyksikön ja päätelaitteiden kesken tapahtuu keskuksen käskystä vain yhteen suuntaan ja yhden päätelaitteen kanssa samanaikaisesti. Päätelaitteet eivät kommunikoi keskenään.

 

Päätelaitteet voidaan kytkeä väylään, tähteen ym. yhdistelmään, mutta ei mielellään renkaaseen.

 

 

Käyttöönotto

Käyttöönottotarkastus tehdään aina Saint-Gobain PAM:n toimesta. Tällöin etsitään kaikki väylään liitetyt laitteet, synkronoidaan lukemat ja annetaan käytönopastus.

 

 

Lisää tarjouskoriin