Korroosio


Kosketuskorroosio

Kosketuskorroosiolla tarkoitetaan korroosioilmiötä, jota esiintyy metallin koskettaessa toista, usein huokoista tai rakeista ainetta vasten. Ilmiö syntyy kun kosteus muuttaa metallin sähkökemiallisia ominaisuuksia paikallisesti. Sähkökemiallista ilmiötä ei voi tapahtua ilman elektrolyyttiä kosteutta.

Ratkaisuja korroosion estämiseksi:

  • varmistaminen, ettei rakenteeseen jää eikä sinne pääse kosteutta
  • kevytsoran tuuletettaminen siten, että huokosilman suhteellinen kosteus ei nouse yli 85 %
  • suoran kontaktin estäminen teräksen ja kevytsoran/siporexin välillä: putken kääriminen muovikelmulla. Oleellista on, että rakeiden suora pistemäinen kosketus teräksen pintaan irrotetaan
  • Saint-Gobain PAM:n SMU Plus -valurautajärjestelmän tuotteiden käyttäminen, joissa on ulkopuolinen sinkki. Tuotteet soveltuvat myös maa-asennukseen.

 

 

Rikkivedyn ja bakteeritoiminnan aiheuttama korroosio

Mahdollisia syitä viemäröintijärjestelmän korroosiolle:

  • pinnoite ei vastaa jäteveden laatua tai on puutteellinen (EN 877, RakMK)
  • ilmanvaihto: mikäli ilmanvaihto/tuuletus on puutteellinen, syövyttävät kaasut eivät poistu, vaan jäävät vaikuttamaan viemäriputkeen
  • vähäinen kaato linjassa: liian pieni kaato kerryttää putken pohjalle jätettä ja nestettä aiheuttaen tukoksia ym.
  • riittämätön putken halkaisija: putken huuhtelu ei ole optimaalinen eikä täydellinen
  • kunnallinen viemäröinti: julkinen verkko voi tuottaa rikkivetyä, joka tunkeutuu takaisin rakennuksen viemäröintiin (erityisesti merenpinnan tasolla olevat viemärit sekä rinteet ym., syytä tarkistaa H2S-tasot)
  • syy voi olla myös näiden yhdistelmä.

 

 

Lisää tarjouskoriin