Liitokset ja kannakointi


Perussääntö on, että kiinnityskohtien etäisyyden tulee olla mahdollisimman tasainen, eikä etäisyys saa ylittää kahta metriä. Putkien, joiden pituus on 2-3 metriä, kiinnitetään kahdesta paikasta, lyhyemmät putken nimelliskoon (tai putken painon) mukaan yhdestä tai kahdesta paikasta. Kiinnitys on toteutettava tasaisin välein liitosten välillä, jolloin etäisyys ennen liitosta ja sen jälkeen saa olla enintään 0,75 metriä. Vaakasuorat putkistot täytyy kiinnittää kaikista suunnanmuutoskohdista ja haarayhteistä riittävän vankasti. 

 

Vaakaviemärin kannakointivälit ovat seuraavat: putken halkaisija < DN 100 : kannakointiväli max 1,5 m. Putken halkaisija DN 150: kannakointiväli max 2 m, Putken halkaisija >DN 200, kannakointiväli max 2,5 m.

 

Riippuvat putkistot

Riippuvien putkistojen kiinnitys on varmistettava 10-15 metrin etäisyydeltä erityisillä kiintopistekiinnittimillä siirtymisen estämiseksi. Tällöin saavutetaan putkiston vakaa pysyminen paikallaan sivusuunnassa ja estetään myös se, että muut asennusryhmät siirtäisivät putkea aiotusta suunnasta. 

 

Pystykokoojat

Pystykokoojat on kiinnitettävä vähintään 2 metrin välein. Jos kerroskorkeus on 2,5 metriä, putkisto on kiinnitettävä kahdesta kohtaa kerrosta kohden sekä lisäksi yhdestä kohtaa mahdollisen haarayhteen välittömässä läheisyydessä. Rakennuksissa, joissa on enintään viisi kerrosta, pystykokooja on kannatettava DN 100 lähtien pystykokojaan kannattimella, joka kiinnitetään kellarin katon yläpuolelle. Korkeammissa taloissa kiintokannake on asennettava joka viidenteen kerrokseen. 

Lisää tarjouskoriin