Saint-Gobain PAM Finland Oy:n tietosuojakäytäntö

 

Saint-Gobain PAM Finland Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Saint-Gobain PAM Finland Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Saint-Gobain PAM Finland Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Saint-Gobain-konserniin, jonka pääkonttori Compagnie de Saint-Gobain S.A. sijaitsee Ranskassa. Lisätietoa konsernistamme löytyy osoitteesta www.saint-gobain.com/en/group. Suomessa toimimme itsenäisenä yhtiönä osana Saint-Gobainin PAM-liiketoimintaa.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Saint-Gobain PAM Finland Oy
Merstolantie 16
29200 HARJAVALTA 
Y-32985115

 

  1. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että rekisteröity on kaupallisessa suhteessa yritykseemme. Tärkeimmät käsittelytarkoitukset ovat asiakas- ja toimittajasuhteiden hallinta sekä tiedonvälitys ja markkinointi.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu asiakkuuteen ja toimittajasuhteisiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakasviestintä sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

  1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttäminen

Asiakas- ja toimittajarekisteriin kaupallisen suhteen alkaessa ja sen aikana tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen ja velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

Verkkosivuston vierailijoiden palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käytetään verkkosivujen rakennuksen apuna ja sen avulla verkkosivu toimii moitteettomasti. Eväste tallentaa istuntopohjaista tietoa verkkosivuilta, eli se luodaan, kun saavut sivullemme ja poistetaan, kun suljet verkkoselaimen. Jos estät tämän evästeen, saatat menettää jonkin toiminnon verkkosivustollamme. Lisää evästeiden käytöstä voi lukea verkkosivujen käyttöehdoista osoitteessa https://www.pamline.fi/materiaalipankki/ehdot-ja-kaytannot/sivuston kayttoehdot

 

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tallennamme pamline.fi-sivuston kautta lomakkeilla tai sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot omaa myynti- ja markkinointikäyttöä varten.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten palveluntuottajille ja yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja omien henkilötietokäytänteidensä mukaisesti.

Luovuttaessamme henkilötietoja palveluntuottajille, kuten asiakastyytyväisyystutkimusten suorittamiseksi, ovat nämä tahot oikeutettuja käsittelemään henkilötietoja rajatusti erillisten ohjeidemme ja sopimustemme mukaisesti.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, täydentää niitä, vaatia niihin oikaisua, pyytää tietojen poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä, pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

  1. Yhteydenotto

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteella info.pamline@saint-gobain.com

 

Tietosuojaseloste on laadittu 30.1.2023. Viimeisin muutos 30.1.2023

 

 

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com