Saint-Gobain -konsernin toimittajien perussäännöt

Saint-Gobain Group Suppliers Charter

Sen jälkeen kun konserni allekirjoitti YK:n Global Compact -asiakirjan vuonna 2003, se on muotoillut arvonsa dokumentissa ’Yleiset käyttäytymis- ja toimintaperiaatteet’ jotka koskevat kaikkia työntekijöitä maailmanlaajuisesti. Toimiessaan näin konserni on vahvistanut päätöksensä työskennellä vastuullisen liiketoiminnan kasvun puolesta.

 

Täten kestävän kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät vaatimukset ovat keskeisiä elementtejä Saint-Gobain -konsernin strategiassa.

 

Näin tehdäkseen Saint-Gobain on päättänyt pyytää sen toimittajia osallistumaan tähän prosessiin toiminta- tai vaikutuspiirissään.

 

Tämä on Perussääntöjen tarkoitus ja Saint-Gobain pyytää toimittajiaan noudattamaan niitä.

 

Heidän sitoutumisasteensa siihen on yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä toimittajien valinnassa ja Saint-Gobain varmistaa, että toimittajat ymmärtävät täysin perussääntöjen sisällön.

 

Nämä Perussäännöt ovat erottamaton osa Saint-Gobainin neuvotteluja varten jakamaa dokumentaatiota ja ne on tarkoitettu sisällytettäväksi sopimusasiakirjoihin.

 

Saint-Gobainin -konsernin osto-osastojen yksiköt saattavat tietyissä olosuhteissa joutua tekemään tarpeellisiksi katsomiaan toimenpiteitä Perussääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Toimenpiteitä voivat olla kyselylomakkeiden lähettäminen tai erityisten tarkastuksien suorittaminen tai suorituttaminen toimittajien ja alihankkijoiden toimitiloissa.

 

Saint-Gobain -konserni odottaa sen toimittajien ja alihankkijoiden huolehtivan tarkoin siitä, että heidän omat toimittajansa ja alihankkijansa tekevät heille mahdolliseksi noudattaa näissä Perussäännöissä yksilöityjä periaatteita.

 

Lisää tuotekoriin

Ota yhteyttä 0207 424600 tai
myynti.pamline@saint-gobain.com