PAM valurautaviemärijärjestelmä on varma valinta

 

Saint-Gobain PAM haluaa olla Suomessa laaturakentajien ja vastuunkantajien kärkijoukossa. Me Saint-Gobain PAMilla pyrimme suunnittelusta toteutukseen saakka korkeaan laatuun ja turvallisuuteen.

 

Valurautaviemäreitä valmistavan Saint-Gobain PAMin myynti-insinööri Jouni Hakkarainen on harmissaan siitä, että vuosituhannen alussa Suomeenkin rantautui liian paljon huonolaatuisia tuotteita. Kyseiset tuotteet täyttivät huonosti vuonna 1999 voimaan tulleen valurautaviemäristandardin (EN 877). Saint-Gobain kehitti jo tuolloin systemaattisesti järjestelmäänsä. Parannuksia olivat esimerkiksi uudet epoksipinnoitteet ja putken tasaisen laadun varmistava pintakäsittelymenetelmä.

Huonoissa viemäreissä on havaittu halkeamia, vuotoja, pinnoitteiden vaurioita ja irtoamisia jo ennen 10-vuotistarkastuksia. Sittemmin huonot putket ovat poistuneet markkinoilta, mutta niiden aiheuttamat ongelmat huonontavat edelleen valurautaviemärien mainetta.

– Ongelman syynä ovat huonot valmistusmenetelmät. Kun valurautaviemärijärjestelmä valmistetaan hyvin, se kestää vähintään puoli vuosisataa. Meidän valmistamamme SMU-valurautaviemäriputket säilyttävät muotonsa ja suoruutensa, vaikka lämpötilavaihtelut olisivat suuria. Ne ovat myös markkinoiden hiljaisimpia ja paloturvallisimpia. Elinkaarensa päätteeksi tuotteet ovat 100-prosenttisesti kierrätettävissä.

Saint-Gobain PAMin SMU-viemäriputkien laadun salaisuus on ainutlaatuinen De Lavaud -valmistusmenetelmä. Valun jälkeisellä lämpökäsittelyllä putkesta saadaan erityisen luja, sitkeä, hyvin iskuja kestävä ja tasalaatuinen. Käsittelyn synnyttämään karheaan pintaan pinnoite tarttuu tiukasti ja kestää hyvin kovaakin kemiallista rasitusta.

 

Laatu ei maksa maltaita

Hakkaraisen mukaan SMU-järjestelmän tuotteet on testattu useissa puolueettomissa testilaboratorioissa, muun muassa Fraunhofer Institut fur Bautechnikissa Saksassa. Saint-Gobain PAM tekee itsekin aktiivista tutkimustyötä ja kehittää järjestelmiään yhä paremmiksi.

Viemärikuormituksen mukaan valittavana on punainen SMU S – tai harmaa SMU PLUS -valurautaviemärijärjestelmä

– SMU S soveltuu tavanomaisten kotitalouksien jätevesille ja SMU PLUS sopii aggressiivisten jätevesien käsittelyyn, kuten sairaaloihin ja laboratorioihin. Siinä on SMU S -järjestelmää tuplasti paksumpi epoksikerros ja lisänä sinkkikerros, joten putki kestää äärimmäisen hyvin kemiallista rasitusta, korkeita lämpötiloja sekä mahdollistaa maa-asennuksen.

Molempien järjestelmien tuotteet on myös tarkasti identifioitu, ja alkuperä on aina helppo selvittää.

– Toimiva lopputulos saavutetaan aina useiden ammattilaisten yhteistyönä. Käytettävän järjestelmän lisäksi myös viemäröinnin suunnittelun, urakoinnin ja asennustyön valvonnan tulee olla sitoutunutta ja asiantuntevaa.

Hakkaraiselle on tullut vastaan tilanteita, joissa ei ole käytettykään suunnittelijan suosittelemaa ja kiinteistön omistajien valitsemaa järjestelmää. Hän muistuttaa, että suunnittelija tekee järjestelmän tasonmäärityksen ja valvoja valvoo urakoinnin sopimuksenmukaisuutta.

– Hyvän viemärijärjestelmän valinta ei kaadu kustannuksiin. Esimerkiksi n. 2 miljoonaa euroa maksavan linjasaneerauksen kustannuksista vain 0,5–2 prosenttia syntyy viemärijärjestelmästä.

2000-luvun alkupuolella asennetut huonolaatuiset viemärit heikensivät valurautaviemärien mainetta. Saint-Gobainin valurautaviemäri kestää kiinteistössä monta vuosikymmentä.


SMU-viemäröintijärjestelmät

iemäröintitekniikassa on valittavana on kaksi järjestelmää, jotka on suunniteltu erityyppisille käyttökohteille. Korkea laadunvalvonta sekä jatkuva kehitystyö takaavat sen, että järjestelmät pystyvät vastaamaan erilaisten kohteiden asettamiin vaatimuksiin. Punainen SMU S -järjestelmä sopii parhaiten tavallisten asuin- ja toimistotilojen normaalien jätevesien viemäröintiin sekä rakennusten sadevesien poistamiseen.

 

Harmaa SMU Plus soveltuu vaativampaan käyttöön, sillä se on suunniteltu kestämään aggressivisiakin jätevesiä. Tuplapinnoitteet sekä loistavat testitulokset saaneet ominaisuudet takaavat järjestelmän erinomaisen käyttö- ja toimintavarmuuden erityisolosuhteissa, kuten sairaaloissa, laboratorioissa, ravintoloissa sekä teollisuus- ja pysäköintihalleissa. SMU Plus -järjestelmä antaa lisähyötyä myös tavallisille asuintiloille, joissa SMU Plus pidentää putkiston käyttöikää tuoden merkittävää säästöä taloyhtiölle.

 

Äänitekniikka

Melu on yksi suurimmista terveysriskeistä ja elämänlaatua heikentävistä tekijöistä erityisesti kerrostaloissa, joissa äänet kulkeutuvat helposti pitkin rakenteita.

Valurautaputki on massansa vuoksi luonnostaan hiljainen. SMU-järjestelmän testitulokset ovat loistavia myös suurilla virtauksilla ja sen äänitekniset komponentit tekevät järjestelmästä hiljaisimman myös vaativissa ääniteknisissä olosuhteissa, kuten sairaaloissa.

Lisää tarjouskoriin